admin

ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 2016

MẪU THÔNG BÁO 1: CATEGORY – Sinh viên – Thông báo sinh viên TITLE – ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH SINH VIÊN KHOÁ 2016 HÌNH ẢNH – NỘI DUNG: [ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH KHOÁ 2016] Sinh viên thực hiện đăng ký chuyên ngành theo 2 nguyện vọng: Nguyện vọng 1 và …

Đọc tiếp »