ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 2016

  1. MẪU THÔNG BÁO 1:

CATEGORY – Sinh viên – Thông báo sinh viên

TITLE – ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH SINH VIÊN KHOÁ 2016

HÌNH ẢNH

NỘI DUNG:

[ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH KHOÁ 2016]

Sinh viên thực hiện đăng ký chuyên ngành theo 2 nguyện vọng: Nguyện vọng 1 và Nguyện vọng 2.

Sinh viên sẽ theo học ngành học đã chọn ở NV1. Nếu ngành học ở NV1 không đủ sinh viên để mở lớp Văn phòng khoa sẽ tự chuyển sinh viên sang ngành học sinh viên đã chọn ở Nguyện vọng 2.

Thời gian đăng ký đến hết ngày 09/03/2019

Mọi chi tiết thắc mắc sinh viên liên hệ văn phòng khoa.

2. MẪU THÔNG BÁO 2:

CATEGORY – Sinh viên – Thông báo sinh viên

TITLE – Dời ngày bắt đầu làm đồ án cơ sở, chuyên ngành , thực tập tốt nghiệp…

HÌNH ẢNH

NỘI DUNG:

Để chuẩn bị tốt cho đợt làm đồ án và thực tập sắp tới, khoa dời ngày bắt đầu sang đầu tháng 04/2019.

Ngày 25/03/2019 sinh viên coi danh sách phân công hướng dẫn tại văn phòng khoa.

3. MẪU THÔNG BÁO 3:

CATEGORY – Sinh viên – Thông báo sinh viên

TITLE – HỌP ĐỊNH KỲ BAN CÁN SỰ LỚP KHOA THÁNG 02

HÌNH ẢNH

NỘI DUNG:

Thời gian: 
18g00 28/02/2019 (thứ 5)

Địa điểm: Phòng B-07.11
Thành phần tham gia:

  • BCN Khoa CNTT
  • Trưởng bộ môn
  • Ban chấp hành Đoàn Hội cấp Khoa CNTT
  • Ban cán sự các lớp (chính quy và liên thông)

Công việc:

  • Triển khai hoạt động tháng 03
  • Tiếp nhận thông tin từ ban cán sự lớp
  • Giải đáp thắc mắc BCS, BCH chi đoàn các lớp

Lưu ý: Ban cán sự thực hiện báo cáo tình hình sinh viên tháng hoàn thành trễ nhất trước 01 ngày họp mặt hàng tháng

Đây là buổi họp quan trọng nhằm triển khai các thông tin từ Khoa, Trường đến các lớp đồng thời tiếp nhận hỗ trợ những khó khăn của BCS các lớp trong quá trình học tập tại Trường. Đề nghị BCS, BCH chi đoàn các lớp tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng KHOA

4. MẪU ĐÍNH KÈM 1

CATEGORY – Sinh viên – Giáo trình

TITLE –  Tài liệu học tập môn Toán 2

ĐÍNH KÈM

NỘI DUNG:

Các bạn SV có thể tham khảo tài liệu học tập môn Toán 2 tại đây gồm:

1. Bài giảng 1

2. Bài giảng 2

Đính kèm:

5. MẪU ĐÍNH KÈM 2

CATEGORY – Sinh viên – Giáo trình

TITLE – Tài liệu học tập môn Java

ĐÍNH KÈM – toan 2_1.pdf, toan 2_2.pdf

NỘI DUNG:

Các bạn SV có thể tham khảo tài liệu học tập môn Java tại đây gồm:

1. Bài giảng môn học

2. Bài giảng (của hãng Deitel)

Đính kèm:

6. MẪU BẢNG LIÊN KẾT:

CATEGORY –  Sinh viên – Thông báo sinh viên

TITLE – DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK2

NỘI DUNG:

Các bạn sinh viên có tên sau đây lên Khoa nhận học bổng vào 13h00 ngày 11/3/2050.

STT Họ và tên Trang cá nhân
1 Vũ Như Cẩn http://abc.com
2 Phí Công Anh http://def.com
3 Trần Phong Ba http://ghi.com
  • 7.TEST:

CATEGORY à Sinh viên – Thông báo sinh viên

TITLE à THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

HÌNH ẢNH

ĐÍNH KÈM – BM1.docx, BM2.docx

NỘI DUNG:

Khoa Tiếng Anh sẽ tổ chức 2 buổi bảo vệ đề cương luận văn cao học ngành Ngôn ngữ Anh vào sáng ngày thứ sáu 15/03/2019 và sáng ngày thứ năm 21/03/2019.

Phòng cụ thể sẽ được thông báo sau.

Kính mời các học viên có quan tâm đến tham dự.

Trân trọng

Đính kèm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.