LÃNH ĐẠO TỈNH GẶP MẶT, ĐỐI THOẠI VỚI ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN.

Ngày 23/03/2019 Tuổi Trẻ Đại Học Phan Thiết tham gia chương trình Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, đối thoại với đoàn viên thanh niên “THANH NIÊN BÌNH THUẬN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUÊ HƯƠNG”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.