Phục vụ cộng đồng


Hưởng ứng Ngày Chủ nhât xanh do TW Đoàn phát động.
Tuổi Trẻ Đại Học Phan Thiết ra quân với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường đến các ĐVTN.